نتیجه فال حافظ

fal-hafez-sidebar

نتیجه فال حافظ

خوشا شیراز و وضع بی مثالشز رکن آباد ما صد لوحش اللهمیان جعفرآباد و مصلابه شیراز آی و فیض روح قدسیکه نام قند مصری برد آن جاصبا زان لولی شنگول سرمستگر آن شیرین پسر خونم بریزدمکن از خواب بیدارم خدا را خداوندا نگه دار از زوالشکه عمر خضر می بخشد زلالشعبیرآمیز می آید شمالشبجوی از مردم صاحب کمالشکه شیرینان ندادند انفعالشچه داری آگهی چون است حالشدلا چون شیر مادر کن حلالشکه دارم خلوتی خوش با خیالش
چرا حافظ چو می ترسیدی از هجرنکردی شکر ایام وصالش

تعبیر: روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. قدر لحظات آن را بدان و خداوند را سپاسگزار باش. مغرور و خودپسند نباش و دوستان را از خود نرنجان.

بازگشت به صفحه قبل