نویسنده: admin

ضحاک

ضحاک یک شیطان بسیار زشت در فرهنگ باستانی ایران است که بعنوان آژی دهاک در متون باستانی اوستا از او یاد شده است در میان ایران او را د هاک یا بوار اسب یعنی کسی

راز تمدنهای مشابه در دوسوی اقیانوس اطلس-مصریان – اینکاها

مصریان باستان در شمال قاره آفریقا و تمدن اینکاها و ماقبل اینکاها در آمریکای جنوبی هر یک در گوشه‌ای از این جهان به‌وجود آمدند و هرگز رابطه‌ای با هم نداشتند،

ابری که سؤال ایجاد کرد

به گزارش مشرق به نقل از فارس، آخرین روزهای سال گذشته در مسکو اتفاقی افتاد که خیلی‌ها را به تعجب واداشت. این روز در آسمان مسکو تکه ابری با شکلی