نویسنده: admin

پیشرفت ها

پیشرفت ها :
در بهار ۱۹۴۵ جنگ آلمانها به پایان رسید
– آزمایش هیتلر برای به دست آوردن سلاح حیرت آور (بمب اتم) شکست خورد

دانستنی فرازمینی

اینجا در یک دره رود مرتفع در میان قله هایی بلند تر از ۲۰٫۰۰۰ فوت ،اینکاها” پایتخت خود” کوزکو” را ایجاد کردند” …که بیش از ۳۰۰ سال از آبادانی آن می گذرد

اقوام مایا

در میان بناهای باشکوه ” مایا “ها در ” په لنگ ” و شهر” چیکن ایتزا ” نقوش حجاری شده بسیاری بر تخت سنگها و دیوارها بچشم میخورد