نویسنده: admin

حقیقت آنجاست : سازمان سیا اسناد محرمانه ی بشقاب پرنده ها را فاش میکند.

در سال ۱۹۴۷ افسر پلیس نیومکزیکو لونی زامورا در حال تعقیب یک اتوموبیل پرسرعت بود که صدای بلندی را شنید. او شعله هایی را در نزدیکی دشت های صحرا مشاهده کرد و به دنبال آن رفت. فکر میکرد که ممکن است یک انفجار دینامیتی در آن منطقه اتفاق افتاده باشد.

امکان کلونی انسان روی ماه تا چند سال اینده

در جدیدترین ادعاها گروهی از دانشمندان ناسا اعلام داشتند تنها با بودجه ای معادل ۱۰ میلیارد دلار میتوانند گروهی از انسان ها را در ماه تنها قمر زمین سکنی گزینند .