دسته: اپلیکیشن موبایل

معاون وزیر ارتباطات: انتقال سرور سرور های تلگرام بدون مدیریت ایرانی بی اهمیت است

در چند روز گذشته اخباری مبنی بر انتقال سرور های تلگرام به داخل کشور شنیده می شود. در راستای این اخبار معاون