دسته: تاریخ و فرهنگ

قلبم را به تو هدیه کنم

خواستم قلبم را به تو هدیه کنم اما…

خواستم قلبم را به تو هدیه کنم اما دستی مانع شد خوب شد که خدا مانع شد خواستم قلبم تنها مال تو باشد اما دریغ که فهمیدم چیزی را که شکست قلب در دستم...

شاد زندگی کنیم

شاد زندگی کنیم یا…

هممون روز هامون را به دو دسته تقسیم کردیم روز های خوب و روز های بد

نگاهی به درون معادن طلای دیجیتال چینی ها

بیت کوین به عنوان ارزشمندترین ارز رمزپایه دنیا این روزها از محبوبیت بسیاری برخوردار شده و قیمت آن نیز در طی یک سال اخیر به شکل سرسام آوری افزایش یافته، به طوری که در...