دسته: ادبیات

قلبم را به تو هدیه کنم

خواستم قلبم را به تو هدیه کنم اما…

خواستم قلبم را به تو هدیه کنم اما دستی مانع شد خوب شد که خدا مانع شد خواستم قلبم تنها مال تو باشد اما دریغ که فهمیدم چیزی را که شکست قلب در دستم...

شاد زندگی کنیم

شاد زندگی کنیم یا…

هممون روز هامون را به دو دسته تقسیم کردیم روز های خوب و روز های بد

هفت یار مهربان

رونوشت و نسخه‎ی خطی تذهیب‎کاری‎شده‎ از «دیوان حافظ»، اثر «خواجه شمس‎الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (قرن هشتم)»، پایان

نیما یوشیج

زندگی و آثار نیما یوشیج

 ۱۲۱ سال پیش یعنی در ۲۱ آبان‌ماه ۱۲۷۶ خورشیدی، «نیما یوشیج» در دهکده‌ی یوش مازندران پا به عرصه‌ی گیتی نهاد. در ۲۰ سالگی