دسته: وقایع و تفسیر روز

داعش

تجمع نیروهای آمریکا تنها به خاطر ایران است

دمشق- همچنان که اقدامات برای بیرون راندن داعش از سرزمین های باقی مانده در سوریه و عراق به سرعت پیش می رود, آمریکا و نیروهای متحدینش در شهر الطنف واقع در مرز جنوبی سوریه...