دسته: تاریخی

نمایش شجره نامه خانوادگی

نمایش شجره نامه خانوادگی

سمت چپ نماد گرایی شجره عیسی که نشان دهنده این است که عیسی از دودمان داوود بوده . این عکس از مخزن

جزیره خضراء

جزیره خضراء

زین الدین علی بن فاضل مازندرانی در سال ۶۹۰هجری به اقیانوس اتلس سفرکرده و از سرزمین بربر سه روز با کشتی در دل اقیانوس

مهاجرت بزرگ انسان از آفریقا

مهاجرت بزرگ انسان از آفریقا

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ که ابزار مطالعه‌ی دی ان ای دانشمندان را قادر کرد ساختار ژنتیکی انسان را دقیق‌تر