دسته: خانواده

ترس از پدر شدن

ترس از پدر شدن

«ست» مرد جوانی است که به تازگی فهمیده قرار است پدر ‌شود. همسرش آنجلا یک هفته قبل متوجه بارداری‌اش

رابطه

چراغ رابطه را روشن کن

«اگر ترکش کنم از تنهایی دق می‌کند»، «درست است که جلوی دیگران تحقیرم می‌کند اما اشکالی ندارد، حداقل کتکم

مشق شب

مشق شب را آسان کنیم

دخترک با مقنعه کج و معوج از به سرعت حیاط مدرسه خارج می‌شود. چشم‌هایش مادر را جست‌وجو می‌کند.

خشونت خانگی

آزمون خشونت خانگی: آیا من یک قربانی‌ام؟

اولین تصویر ما از خشونت خانگی احتمالا چیزی شبیه این است: زنی کتک خورده، هراسان، بی‌پناه و تحقیر شده. این تصویر یعنی ما واقعا چیز زیادی از خشونت خانگی نمی‌دانیم، چون خشونت خانگی یک مساله...