دسته: تربیت فرزندان

بچه‌داری در عصر اینترنت

بچه‌ها را در عصر یوتیوب و فیس بوک چطور باید بزرگ کرد؟ زمانی بود که بازی در کوچه، بخشی از بار مسئولیت پدر و مادر کم می‌کرد و شاید به آنها فرصتی می‌داد که نفسی تازه کنند.

هم‌نوایی و هم‌رنگ جماعت شدن از «سنین پایین» شروع می‌شود

شاید به لحاظ تجربی ما دیده باشیم که در جمع، کسی از افرادی که از همه بهتر و برتر هستند خوشش نمی‌آید. یک تحقیق علمی از بچه‌های دو ساله نشان می‌دهد هم‌نوایی و خود را با اکثریت همراه کردن، از سن کودکی شروع می‌شود.

سرگرم‌ کردن بچه‌ها در تابستان

فصل تعطیلات از راه رسیده و سرگرم نگه‌داشتن بچه‌ها دوباره یکی از دغدغه‌های اصلی پدر و مادرها شد‌ه است. فرستادن بچه‌ها به کلاس‌های مختلف آنقدرها هم راحت نیست

مشق شب

مشق شب را آسان کنیم

دخترک با مقنعه کج و معوج از به سرعت حیاط مدرسه خارج می‌شود. چشم‌هایش مادر را جست‌وجو می‌کند.