دسته: روانشناسی

خود را بهتر بشناسیم

خود را بهتر بشناسیم

انسان وجود با عظمتی دارد که شناخت او همچون دریایی از علوم است که انتهایی ندارد. شناخت خود به معنی شناخت نقات قوت

ذهنی آرام

برخورداری از ذهنی آرام

آرامش موهبتی است که همه افراد به دنبال آن هستند. داشتن ذهنی آرام برای داشتن یک زندگی خوب، خلاق و پر

کنترل ذهن

کنترل ذهن

بسیاری از مردم از وجود افکار منفی در ذهنشان شکایت می کنند و می گویند نمی توانند افکار خود را کنترل کنند. باید گفت

چگونه شجاع باشیم؟

ترس یکی از هیجانات منفی است که همه انسان ها کم و بیش آن را تجربه می کنند. بنابراین هیچ کس نیست که ترس را تجربه نکرده

شاد زندگی کنیم

شاد زندگی کنیم

اصل تعمیم: رفتار بد دیگران را به همیشه تعمیم ندهید. شاید آنها فقط یک بار و آن هم سهواً این رفتار بد را انجام داده باشند