دسته: روانشناسی

صدای اعصاب خورد کن

۱۰ صدای اعصاب خورد کن

تا حالا فکر کردید عموم مردم چه صداهایی را واقعا آزار دهنده و غیر قابل تحمل می دانند؟ بخوانید و ببینید شما چقدر با دیگران

سلامت روانی

حال روان‌تان چطور است؟

سازمان جهانی سلامت روانی،۱۰ اکتبر را «روز جهانی سلامت روانی» نام گذاری کرده است. اهمیت این مساله از آنجاست

گاهی می‌خواهم تنها باشم

گاهی می‌خواهم تنها باشم

هر کسی خلوت خودش را می‌خواهد اما بعضی‌ها بیشتر از بقیه به تنهایی خو می‌کنند. در اولین بخش این مجموعه دکتر الن