دسته: دانشمندان و افراد مشهور

طی چند دهه‌ای که در هاروارد، تدریس زیست‌شناسی می‌کردم؛ متأسفانه دانشجویان خوش‌استعدادی را می‌دیدم که صرفاً از ترس‌ اینکه در نبود مهارت‌های قوی ریاضی وابدهند، قید پیگیری یک شغل علمی را هم می‌زدند. همین پیش‌فرض اشتباه، علم را از خزانه‌‌ سرشار استعدادهای نهفته، تهی می‌کرد؛ فقدانی آنقدر مهم که به فکر التیام‌اش بیفتیم.

دانشمند بزرگ بودن ≠ تبحّر در ریاضیات

ریاضیات، گربه‌سیاه جوانانی شده‌ که هوای دانشمند شدن‌ دارند. اصلاً مگر می‌شود بدون ‌ریاضیات، امور جدی علمی را هم از پیش برد؟ بسیار خوب؛ ولی بین خودمان بماند: امروزه، سواد ریاضی بخش اعظمی از...

چارلز دوک

چارلز دوک یکی از باتجربه ترین و در عین حال محبوب ترین فضانوردان ناسا

عکس فوق، پرتره رسمی ناسا از فضانورد چارلز دوک می باشد،مطابق یک سنت قدیمی در ناسا هر کارمند شاغل در آن دارای پرتره اینچنینی می باشد. دوک متولد سوم اکتبر ۱۹۳۵ می باشد و...