دسته: صنایع خودرویی

کوپن کاغذی بیمه شخص ثالث حذف شد

رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه، در نشست شورای عمومی سندیکای بیمه گران تصمیم گرفتند از ابتدای سال آینده