دسته: فرگشت یا تکامل

لوکا؛ آخرین بازمانده مشترک جهانی

یک گزارش جدید علمی که طی روزهای پیش در آمریکا منتشر شد، تصریح می کند یک موجود جاندار قدیمی، پدر و بانی تمامی اشکال حیات و موجودات زنده ای بوده است

فرضیه پارک ژوراسیک با کشف فسیل ۴۶ میلیون ساله حشره واقعیت میابد

با اخباری که این روزها در مجلات معتبر جهانی و درج این خبر در روزنامه های کثیر الانتشار مهرماه ۹۲هستیم تئوری نویسنده پارک ژوراسیک به واقعیت نزدیک