دسته: فرگشت یا تکامل

زمین هر چه گرمتر باشد تکامل حیات سریعتر رخ می دهد!

تجزیه و تحلیل جدید پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد روند تکامل یا فرگشت در گونه‌های اولیه حیات در کره زمین با سرعت بسیار بیشتری از زمان حال صورت گرفته است.

انسان‌ها و نئاندرتال‌ها ۱۰۰ هزار سال قبل با هم آمیزش داشتند!

نتایج یک تحقیق ژنتیکی تازه حاکی از آن است که انسان‌های امروزی و نئاندرتال‌ها حدود ۱۰۰ هزار سال پیش، یعنی زودتر از آن چیزی که پیشتر تصور می‌شد، با هم آمیزش می‌کرده‌‌اند.