دسته: محیط زیست

Phreatichthys

ماهی نابینا با ساعت زیستى منحصر به‌فرد

ماهی غارزی و نابینایی در آب‌های اعماق صحراهای سومالی پیدا شده است که هرچند از گذر زمان آگاهی دارد، اما طول روزهایش حدود دو برابر روزهای ماست. سازوکار بدن اغلب حیوانات، تابع یک ساعت...

دودکش‌های زیرآبی زمین

ژرف‌ترین دودکش‌های زیرآبی زمین

پنج‌هزار متر پایین‌تر از امواج خروشان کارائیب، بر کف تاریک و خاموش دریا دودکش‌های باریک و بلندی از جنس کانی‌های آهن و مس مدام می‌جوشند و آب پیرامون‌شان را نه‌تنها به حد جوش، که...