دسته: محیط زیست

آسیب‌پذیرترین کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به تغییرات اقلیمی کدامند؟

اگر کشورهای منطقه اقدامات لازم برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی را انجام ندهند، ممکن است خلیج فارس، تا پایان قرن حاضر، حدود ۱۲ درصد از تنوع آبزیان خود را از دست بدهد.

نخستین انسان‌ها ۵۰ هزار سال قبل با قایق به استرالیا سفر کرده‌اند

  پژوهشگران سفر بومیان استرالیا به سرزمین اصلی را با جدیدترین ابزارهای علمی شبیه‌سازی کرده‌اند. اکنون مشخص شده که نخستین بومیان استرالیا دریانوردان ماهری بوده‌اند. پژوهشگران با بهره بردن از نقشه‌برداری‌های عمیق دریایی، شبیه‌سازی...

مرگ دلفین‌ها در جاسک

خطر انقراض بسیاری از آبزیان

گزارش‌های تازه حکایت از آن دارد که نزدیک به هفده هزار گونه جانور دریایی از محافظت درستی در زیست‌گاه‌های طبیعی‌