دسته: محیط زیست

خشکسالی جهانی

خشکسالی جهانی در راه است

کشاورزان فراوانی ازآفریقا گرفته تا آمریکا و هند اکنون گرفتار کمبود باران و خشکسالی شده‌اند و این بحران می‌تواند به زودی

Phreatichthys

ماهی نابینا با ساعت زیستى منحصر به‌فرد

ماهی غارزی و نابینایی در آب‌های اعماق صحراهای سومالی پیدا شده است که هرچند از گذر زمان آگاهی دارد، اما طول روزهایش حدود دو برابر روزهای ماست. سازوکار بدن اغلب حیوانات، تابع یک ساعت...