دسته: محیط زیست

چین

سالانه «پنج و نیم» میلیون نفر به خاطر هوای آلوده می‌میرند

هر ساله نزدیک به پنج و نیم میلیون نفر در سراسر جهان به علت استنشاق هوای آلوده جان خود را از دست می‌دهند. بیشتر این مرگ‌‌ومیر در دو کشور چین و هند رخ می‌دهد:...