دسته: مهندسی کشاورزی

نتیجه یک پژوهش: کشاورزی در ایران از «۱۲ هزار سال» پیش رونق داشته

باستان شناسان در حفاری‌های خود در حاشیه رشته کوه زاگرس در ایران آثار و بقایای جوامع کشاورزی مربوط به عصر حجر را کشف کرده‌اند.

دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه خاک» برای تصویب به مجلس ارسال کرده است

خاک بی‌حاصل و ارض مسموم

هوای آلوده، خشکسالی، کمبود آب و اکنون خاک بیمار. آب، باد، خاک سرنوشتی مشابه در ایران دارند. چندی است اعضا و بدنه