دسته: کامپیوتر و سخت افزار

ساختار عصبی

ساختار عصبی طبیعی و کامپیوتری

آیا ساختار عصبی کامپیوترها از نظر اجرایی کارآمدتر هست یا ساختار عصبی طبیعت؟ از نقطه نظرهای موازی در مسائل گوناگون مقایسه این دو ساختار عصبی نتایج جالبی به نمایش می گذارد. فناوری‌هایی که در...