دسته: اخبار و مشاهدات یوفو

حادثه رازول،نیو مکزیکو،امریکا

رازول و بعد از آن

در رابطه با حادثه رازول، ایالت نیومکزیکو، امریکا بارها نوشته ایم، اما نکته ای را که می خواهم با نشان دادن این تصویر عارض شوم اینست که

سقوط یوفو در آرورا

حادثه سقوط یوفو در آرورا، تگزاس، رازولی قبل از رازول در سال ۱۸۹۷

در سال ۱۸۹۷ در شهری دورافتاده بنام آرورا در اطراف تگزاس، یک شی پرنده عجیب با آسیاب بادی برخورد کرده و پس از واژگونی بداخل خانه یک قاضی محلی بنام وی اس پروکتر سقوط...