دسته: افسانه یا واقعیت

الواح آشوری

الواح آشوری و افسانه سرنشینان عقاب طلایی که از آسمان، گلوله خمیر و نهر آب دیدند

یک مجموعه کتیبه سفالی متعلق به کتابخانه پادشاه آشوری « آشور بانیپال » بوده و به زبان « آکادین » نوشته شده ، در این کتیبه ها اطلاعات عجیبی نوشته شده که ممکن است...

وایکینگ ها و خورشید گرفتگی

وایکینگ ها و خورشید گرفتگی

وایکینگ ها در اروپای شمالی ، مردمانی بسیار جنگجو ، شجاع و نترس بودند ، اگر خواسته باشیم آن ها را با نمونه ای مانند آن ها در آسیا

سنگ های دروپا

سنگ های دروپا

سنگ های دروپا یا ثابت خواهند کرد که یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ شکل گرفته یا از تلاشی می گوید که می خواهد