دسته: افسانه یا واقعیت

دهکده ی غول ها

دهکده ی غول ها در پرو

وقتی که اسپانیایی ها برای اولین بار به پرو آمدند، یکی از فاتحان آن ها به نام پدرو کیِزا دی لئون (Pedro Cieza de Leon) همه چیز را

راز سیگنوس

راز سیگنوس

در سراسر جهان اقوام باستانی روی محل خاصی در آسمان متمرکز شده اند که صورت فلکی سیگنوس

زکریا سیچین

غول‌ها

باورهای مردم سراسر جهان در این نکته کاملاً اشتراک نظر دارند که در یک زمان باستانی تر نژادی از غول‌ها ب

الواح آشوری

الواح آشوری و افسانه سرنشینان عقاب طلایی که از آسمان، گلوله خمیر و نهر آب دیدند

یک مجموعه کتیبه سفالی متعلق به کتابخانه پادشاه آشوری « آشور بانیپال » بوده و به زبان « آکادین » نوشته شده ، در این کتیبه ها اطلاعات عجیبی نوشته شده که ممکن است...

وایکینگ ها و خورشید گرفتگی

وایکینگ ها و خورشید گرفتگی

وایکینگ ها در اروپای شمالی ، مردمانی بسیار جنگجو ، شجاع و نترس بودند ، اگر خواسته باشیم آن ها را با نمونه ای مانند آن ها در آسیا