دسته: حوادث عجیب

شمشیر رومی

شمشیر رومی در کانادا

در جزیره ی «اوک آیلند» (Oak Island) در نووا اسکوتیا یک گروه تلویزیونی به طور اتفاقی چیزی را پیدا کردند که اصلا انتظار

خرابه های مارکاهواسی

خرابه های مارکاهواسی

در کوهستان های آند، صخره های عجیبی وجود دارد که از آن ها با عنوان «خرابه های مارکاهواسی» (The Marcahuasi Ruins)

بهشت

سه کیف دستی از بهشت

یک طرح عجیب وجود دارد که هرازگاهی در نقطه ای از جهان پیدا می شود. این طرح شبیه یک کیف دستی کوچک بوده که