دسته: دانستنی های فرازمینی ها

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و پایگاه ۲۱۱ در قطب جنوب، سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده در لهستان و سرنوشت هیتلر ؟ نظریه پردازان تئوری های توطئه معتقدند که در سال ۱۹۳۸ گروهی از...

خاطره لرد دزموند لزلی از رابط فرازمینی جورج آدامسکی

خاطره لرد دزموند لزلی از رابط فرازمینی جورج آدامسکی

جورج آدامسکی یک رابط بیگانه یا فرازمینی بود که تصاویر و فیلم های زیادی از یوفوها دارد . او جزء اولین کانتکتی ها بود . او چندین کتاب از خاطراتش با فرازمینی ها دارد...

دیمیتری مدودیف ، نخست وزیر روسیه

دیمیتری مدودیف ، نخست وزیر روسیه و اظهارات او درباره فرازمینی ها

دیمیتری مدودیف ، نخست وزیر روسیه و اظهارات او درباره فرازمینی ها در اجلاس داووس ، در حالی که نمی دانست میکروفونش روشن است.