دسته: شایعه یا واقعیت

کارل ولف

متخصص سابق مرکز لنگلی ناسا

کارل ولف ، متخصص ناسا که در سالیان اخیر با اظهاراتش حسابی جنجال به پا نموده است ، دوباره خبر ساز شده است ، قبل از اینکه در مورد افشاگری اخیر او صحبت کنیم...

موجودات بیگانه

ماجرای عجیب شکارچی که از گروهش جدا شد و گیر موجوداتی بیگانه افتاد

در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۶۴ دونالد شارون ۲۸ ساله همراه با دوستانش برای شکار به ناحیه سیسکو گرو در کالیفرنیا رفته بودند،آنها مشغول گردش