دسته: فیلم و مستند

انیمه تیره تر از سیاهی

انیمه تیره تر از سیاهی

ده سال قبل, بلافاصه بعد از گشوده شدن” دروازه جهنم” در توکیو که موجب دگرگونی آسمان و تباهی چشم اندازش شد یک ناهنجاری

مستند پرونده های مرموز ناسا

مستند پرونده های مرموز ناسا

مستند “پرونده های مرموز ناسا” یا ” پرونده های غیرقابل توضیح ناسا” ، ابتدا توسط شبکه معروف دیسکاوری برروی ایر آمد، سپس توسط شبکه جذاب