دسته: کسب و کار

دنیل پینک

استقلال ملت ها و افزایش موفقیتشان

حقیقات نشان می دهد زمانی کارمندان با انگیزه بیشتری به کار می پردازند که از استقلال، هدف، و انگیزه برای بهتر شدن