دسته: موفقیت

دنیل پینک

استقلال ملت ها و افزایش موفقیتشان

حقیقات نشان می دهد زمانی کارمندان با انگیزه بیشتری به کار می پردازند که از استقلال، هدف، و انگیزه برای بهتر شدن

پیشرفت

در زندگی خود ساده پیشرفت کنید

همیشه تحول در زندگی و ایجاد پیشرفت و بهبود وضعیت زندگی، مسئله ای دست نیافتنی توسط برخی از افراد است. اما تحول