دسته: موفقیت

چگونه از مدیران بازخورد بگیریم

بازخوردهای سازنده بهترین راه فهمیدن اشتباهات و بهبود روش انجام کار هستند. بازخوردهای سازنده خودبه‌خود ارائه نمی‌شوند

نقش ژنتیک در توانایی رهبری و مدیریت

  ژن CHRNB3 با احتمال تصاحب مناصب رهبری در ارتباط است. یک تحقیق علمی بسیار هیجان‌انگیز در سال ۲۰۱۳ یک متغیر متداول را در ژن CHRNB3 یافت که با احتمال اینکه فردی یک منصب...

چطور افکار محدود‌کننده را از بین ببرید

چیزی به اسم حقیقت وجود ندارد، فقط ادراکات مختلف وجود دارند. — گوستاو فلوبر اخیراً یک حقه‌ی جدید یاد گرفته‌ام که باعث شده بتوانم خودم را در همه‌ی جنبه‌های زندگی بهتر کنم و به...