دسته: صنایع هوایی

شاتل کلمبیا

ماجرای شاتل کلمبیا

تصویر بالا متعلق به “ری اینتری” شاتل کلمبیا به جو زمین می باشد که در عرض ۱۳ ثانیه از یک شاهکار مهندسی به تکه های ریز فلز سوخته