دسته: صنایع هوایی

صفحه طلایی وویجر

صفحه طلایی وویجر

این یک دیسک صوتی حاوی پیام به تمام زبان های دنیا است که ناسا در فضاپیمای ووییجر گذاشته تا چنانچه موجودات هوشمندی در