دسته: نجوم و فضا

سياره اي از جنس الماس

کشف سیاره ای از جنس الماس!

بررسی های صورت گرفته بر روی سیاره بیگانه ای دو برابر اندازه زمین نشان می دهد، یک سوم جرم این «ابرزمین» از الماس خالص تشکیل شده است

سحابي هليکس،چشم کيهاني هستي

سحابی هلیکس،چشم کیهانی هستی

دو تلسکوپ فضایی ناسا موفق به ثبت تصویری جدید از سحابی هلیکس در آسمان شدند که شبیه به یک چشم عظیم کیهانی است.به گزارش سرویس