دسته: نجوم و فضا

پروژه «اوپال» OPALS

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا «ناسا» به زودی در ایستگاه فضایی بین المللی فنآوری ارتباط تازه ای را آزمایش خواهد کرد