دسته: نجوم و فضا

آشنایی با ناسا

آشنایی با ناسا

ناسا مخفف سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا است. ناسا عهده‌دار و مجری اکثر طرح‌های دولتی آمریکا در زمینه فضا و علوم مربوط

ماموریتی در قلب خورشید

ماموریتی در قلب خورشید

ناسا برای پاسخ دادن به سئوالات بسیار مهم بشر درباره منظومه خورشیدی قصد دارد تا یک کاوشگر فضایی را راهی خورشید بکند.

جهت یابی به کمک ستارگان

جهت یابی در شب به کمک ستارگان

بدون داشتن GPS یا قطب‌نما، ابزار اصلی شما برای جهت یابی در شب بوسیله ستارگان خواهد بود. هرچند امروزه تکنولوژی کار شما را راحت کرده است،