خانه

نظریه ابر ریسمان و ابعاد بالاتر

زمانی که شخصی به ‘ابعاد متفاوت ‘ اشاره میکند سریعا به مبحث جهان های موازی فکر میکنیم. واقعیت های متناوب که موازی با دنیای ما هستند اما جایی که همه چیز در آنجا متفاوت

مثلث برمودا

مثلث برمودا در غرب اقیانوس آتلانتبک کنار سواحل جنوب شرقی
ایالات متحده واقع شده است.در این ناحیه نیروئی مخرب وغیر قابل

نشانه های فرازمینی

نقاشی غسل تعمید مسیح، کشیده شده توسط ایرتد گلدر”Aert De elder” کشیده شده در سال ۱۷۱۰ میلادی که در موزه ی فیتزویلیام کمبریج در انگلستان نگهداری میشود