مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

چگونه میلیاردر شویم؟

چگونه میلیاردر شویم؟

میلیادر شدن یک افق دید بسیار بزرگ است که بسیاری از افراد این افق دید را ندارند اگرچه آن را بر زبان می آورند. در سایت

قوی شویم

قوی شویم

پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که کدام بعد از قدرت یا قوی بودن مد نظر شماست. بعد جسمانی یا بعد روانی؟

ژاپنی صحبت کنیم

ژاپنی صحبت کنیم

زبان آموزی خود یک مهارت است که کسی که علاقه زیادی به یادگیری زبان های مختلف دارد باید این مهارت را بیاموزد. کسی

روش تعیین هدف

ویژگی مشترک تمام انسان های موفق تاریخ داشتن اهداف واضح و مشخص بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند

چگونه شجاع باشیم؟

ترس یکی از هیجانات منفی است که همه انسان ها کم و بیش آن را تجربه می کنند. بنابراین هیچ کس نیست که ترس را تجربه نکرده

شاد زندگی کنیم

شاد زندگی کنیم

اصل تعمیم: رفتار بد دیگران را به همیشه تعمیم ندهید. شاید آنها فقط یک بار و آن هم سهواً این رفتار بد را انجام داده باشند

طبع خود را بشناسیم

طبع خود را بشناسیم

چگونه طبع خود را بشناسیم؟ بعضی افراد به طور طبیعی و ژنتیکی دارای طبع گرم و برخی افراد دارای طبع سرد هستند. افراد دارای طبع گرم گرمایی هستند، تحمل گرما را ندارند و در...

ترک سیگار

ترک سیگار

ترک سیگار نیاز به آمادگی دارد و نمی توان بدون آمادگی نسبتا طولانی سیگار را ترک کرد. بدین معنی که نباید به خود بگویید که