مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

علت و معلول

علت و معلول، یا معلول و علت؟

به دنیای پیچیده دور و برتان نگاهی بیاندازید. پیش‌فرضی اساسی به ما می‌گوید اشیای پیرامونمان – خواه انسان‌ها باشند، خواه کامپیوترها یا

ترازوی پیچشی تیم کویین، جهت محاسبه مقدار ثابت G

در تقلای تعیین ثابت G

گریزپاترین ثابت طبیعت، انگار اندکی بیشتر از آن چیزی‌ست که تابه‌حال انتظارش می‌رفت. طبق گزارشی که در شماره پنجم سپتامبر