برچسب: سومریان

عمرهای دراز سومریان

عمرهای دراز سومریان

بر طبق کتیبه های میخی، سومری ها طول عمر بسیار زیادی داشته اند، لذا ده تن از اولین پادشاهان سومری به مدت ۴۵۶۰۰۰ سال سلطنت

الواح سومری

دانلود کتاب الواح سومری

سومریان از اقوام باستانی ساکن داشته در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی میانرودان (سرزمین بین دو رود دجله وفرات) و شمال خلیج فارس بودند.