برچسب: فرازمینی ها

پل هیلر وزیر دفاع سابق کانادا

اظهارات جدید پل هیلر وزیر دفاع سابق کانادا در رابطه با فرازمینی ها و ارتباط شان با زمین

او وزیر دفاع کانادا در سال ۲۰۰۰ بوده است و اظهارات جنجالی در رابطه با فرازمینی ها داشته است،البته نفس اظهار نظر در رابطه