برچسب: معانی فال قهوه

تفسیر و تعبیر معانی اشکال فال قهوه

    تاریخچه فال قهوه فال قهوه به معنای خواندن و تفسیر نشانه های بازمانده قهوه در فنجان، ریشه در هنر تفسیر تفاله چای در چین باستان دارد. چای که در اصل نوشیدنی راهبان...