فال تاروت

فال تاروت

فال تاروت چیست

یکی از قدیمی ترین روش های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ ، تاروت بوده است. تاروت در گذشته بیشتر مورد توجه اشراف بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط به تاروت در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پر هزینه بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه های زیادی را دریافت می کنند. فال تاروت کبیر ، روشی معروف و محبوب از میان روش‌های مختلف تاروت است. این فال با انتخاب ۴ کارت از میان ۲۲ کارت نخست تاروت انجام می‌شود.

چگونه فال تاروت بگیریم ؟

در قسمت پایین یک سری کارت تاروت می بینید که در وسط آن یک چشم قرار دارد . باید ابتدا نیتتان را واضح و بی ابهام به صورتی که دارای دو جنبه نباشد مطرح کنید سپس روی کارتها پس از تمرکز و با چشم بسته کلیک کنید . کارت نمایان شده گویای پاسخ پرسش شماست.

روش صحیح نیت کردن فال تاروت

سوال غلط : من در این کار موفق می شوم یا نه ؟

سوال صحیح : آیا من در این موفق می شوم ؟

سوال غلط : من با او ازدواج می کنم یا نه ؟

سوال صحیح : آیا من با او ازدواج می کنم ؟


فال تاروت

برای مشاهده نتیجه فال کلیک نمایید