آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

میکروسکوپهای قدرتمند

عکس هایی که با میکروسکوپ های قدرتمند نوری گرفته شده اند .

«برندن برول» نویسنده ای که در زمینه مطالب علمی و بهداشتی تخصص دارد مجموعه ای بی نظیر از تصاویر میکروسکوپی الکترونی جمع آوری کرده و در قالب کتابی به نام «ریزجهان» منتشر کرده است....