آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

کتاب کودک

به پیشواز روز جهانی کتاب کودک

در سال ۱۸۲۹ با داستان «سفری با پای پیاده از کانال هولمن به شرق اماگر» موفقیت قابل توجهی به‏دست آورد. در همان دوران یک نمایش

سهراب سپهری

بررسی‏ی توجه به طبیعت در شعر سهراب سپهری از روزنه اندیشه‏ی دو صوفی بزرگِ هندی؛ کریشنا مورتی و اوشو

شاعرِ نقاش و نقاشِ شاعر، بچه بودای اشرافی، صیاد لحظه‌ها، ایماژگر توانا، عارف و فیلسوف، پاژنام‌هایی است که معمولاً

شهرنوش پارسی پور

شهربانو، شهربانوی من – بخش دوم

معلوم بود از یاد برده بودم. کتاب را بسته بودم اما یاد تصاویر گلعُذار آن از ذهنم یکدم محو نمی‌شد. شهربانو هم بود، هم نبود. کنار پل. نبود اما حس مستمر حضورش هرگز از...

صادق هدایت

صادق هدایت؛ بنیادگذار کافه‌نشینی روشنفکرانه در ایران

هر چند «صادق هدایت»، نخستین ایرانیِ کافه‌نشین نیست، اما کافه‌نشینی در ایران با نام وی گره خورده است. او شیوه‌ای را بنیاد نهاد که به سرعت به سنتی روشنفکرانه در ایران بدل شد؛ سنتی...

تئودور آدورنو

آدورنو، یکی از اعضایِ مکتب فرانکفورت* در آلمانِ میانِ دو جنگ جهانی بود. او پیرو عقاید نئورمارکسیست** هایی بود که باور داشتند