بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۶

نسبیت عام

یکصدسال چیرگی نسبیت عام

با گذشت واپسین روزهای ماه نوامبر سال میلادی جاری، یکصد سال تمام از طرح نظریه نسبیت عام سپری خواهد شد؛ نظریه‌ای با یک

«لایه ازون تا سال ۲۰۵۰ ترمیم می‌شود»

لایه ازون در مسیر ترمیم

در سال ۱۹۸۵ و پس از انتشار اخباری مبنی بر کاهش ضخات لایه ازون در قطب جنوب، نمایندگان ۴۹ کشور جهان در وین کنوانسیونی را به