آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۷

کشف سکونت‌گاه باستانی در بیت‌شمش

حمام‌های سرپوشیده‌ی مورد استفاده به مقاصد دینی و پناهگاه‌های سرپوشیده را که توسط قبیله‌های بارکوخبا استفاده می‌شده است را کشف کردند.

کلیسای طاطائوس مقدس (قره کلیسا)

تاریخ ایران اگرچه قرن هاست که با معماری اسلامی پیوند خورده، اما در گوشه و کنار کشور می توانید بناهای کم نظیری از معماری غیر اسلامی را هم ببینید