بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۷

هواپیمایی عمان ایر، معرفی ایرلاین های ایران و جهان

هواپیمایی عمان ایر، ایرلاین حامل پرچم کشور عمان است که هم اکنون با ۵۱ هواپیما در ناوگان پروازی خود به ۵۰ مقصد در ۲۷ کشور جهان پرواز مسافربری و باری دارد.

کشف سکونت‌گاه باستانی در بیت‌شمش

حمام‌های سرپوشیده‌ی مورد استفاده به مقاصد دینی و پناهگاه‌های سرپوشیده را که توسط قبیله‌های بارکوخبا استفاده می‌شده است را کشف کردند.

کلیسای طاطائوس مقدس (قره کلیسا)

تاریخ ایران اگرچه قرن هاست که با معماری اسلامی پیوند خورده، اما در گوشه و کنار کشور می توانید بناهای کم نظیری از معماری غیر اسلامی را هم ببینید