بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۷

شهرهای چند فرهنگی دنیا کدامند؟

شهرهای چند فرهنگی زیادی نظیر ملبورن، لیون، بیرمنگام، سائو پائولو، اتاوا و… در دنیا وجود دارد که می‌توانند تجربه‌ای متفاوت