بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

باد صرصر

دوندگان سریع السیر، امثال و نظایر پیکها و شاطرهای (پیکهایی بودند که شبانه روز راهپیمایی می کردند که نامه و بسته ای را به کسی دیگر در شهر دیگری برسانند،

هیولای مافیا

در میان اعضای گروه های مافیایی دهه های ۷۰-۸۰ شخصی ظهور کرد که تا همین امروز او را به عنوان حرفه ای ترین قاتل تمام تاریخ میشناسند،

ناپلئون کی بود؟

کمتر کسی مانند ناپلئون بناپارت تاثیر و نفوذی چنین عظیم در زمانه ی خود داشته است.ناپلئون در سال ۱۷۶۹ در جزیره ی کرس  به دنیا آمد

چگونه عشق را فراموش کنیم

ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ . ﺁﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ماشین زمان

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

دانشمندان علم کوانتوم می‌گویند که زمان همیشه و همواره به جلو حرکت نمی‌کند، بلکه در سطح کوانتومی، زمان می‌تواند هم به جلو و هم به عقب حرکت کند