بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

بادنجان دور قاب چین

افراد متملق و چاپلوس را به این نام و نشان می خوانند و بدین وسیله از آنان و رفتار خفت آمیزشان به زشتی یاد می کنند.

کشف یک روستای باستانی با قدمتی ۱۰ هزار سال بیشتر از اهرام مصر در کانادا

به تازگی دانشمندان از کشف یک روستای باستانی با قدمتی بسیار بیشتر از اهرام مصر خبر داده‌اند؛ در ادامه به بررسی این کشف باستان شناسی خواهیم پرداخت.

انگیزه و خاستگاه مقام اندرزگری کرزوس نزد کوروش از دید تاریخ نگاران یونانی

کورش دوم، همواره نزد تاریخ‌نگاران به عنوان پادشاهی که با شاهان شکست‌خورده، به مهربانی و بزرگواری رفتار می‌کرده، شهره و نامور بوده است.

گل روبرتو کارلوس در سال ۹۷ ,جادویی نبود ، اثرمگنوس بود

این گل به اندازه ای زیبا و تماشایی و عجیب بود که بسیاری نتوانستند برای به ثمر رساندن آن هیچ فن و تکنیکی تصور کنند و آن را اتفاقی باور نکردنی و شگفت انگیز خطاب کردند.