بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۸

فرازمینی ها

آیا نژاد انسان امروزی دارای فرازمینی از منظومه آلفاقنطروس است؟

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

راز تابوت سنگی اسکندریه گشوده شد

باستان‌شناسان در مصر یک تابوت سنگی بزرگ در شهر اسکندریه پیدا کردند که ۲۰۰۰ سال دست‌نخورده مانده بود.

برو آنجا که عرب نی انداخت

عبارت مثلی بالا را هنگام عصبانیت بکار می برند. گاهی اتفاق می افتد که خادمی مخدومش را تهدید میکند که به جای دیگر خواهد رفت؛

مکان‌های مناسب برای زندگی در مریخ مشخص شد

محققان ” دانشگاه و مرکز تحقیقاتی واخِنینگِن” یک نقشه ۳ بعدی اولیه را طراحی کرده‌اند که مناطق مناسب برای زندگی انسان در سیاره مریخ را نشان می‌دهد.