بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

آزمایش EPR و اسرار الکترون ها

آنچه که بر سر ما بیاید خود به خود بر چیزهایی در فواصل دوردست عالم همزمان تاثیر می گذارد.

چگونه عشق را به ازدواج خود تزریق کنیم؟

آیا عشق همان کشش جنسی است؟

باید دقت کنیم که وقتی می گیم عشق منظورمون چیه؟ با شرح مثال آیا منظورمون اون شور و حال هیجان احساسی که دو فرد اوایل رابطه احساس میکنن هست؟

حرکت معکوس زمان!

با قرار دادن الکترون های پراکنده به شکل اولیه، توانست آنها را به طور موثری در برابر “جهت زمان” مقاومت ایجاد کند.

طول عمر باتری

با خالی شدن باتری موبایل خداحافظی کنید!

آیا از باتری گوشی هوشمند خود ناراضی هستید؟ شاید یکی از مرسوم‌ترین و در عین حال ناشناخته‌ترین شکل‌های تولید انرژی بتواند به کمک شما بیاید؛

هرم گیزا

هرم ها

هرم ها ماشین های تکنولوژیک التیام بخش هستند که انرژی طبیعی را مهار می کنند.